Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5

Pedagógovia výtvarného odboru

Mgr. Jana Sáčeková

V SZUŠ pôsobí od roku 2004 ako zástupkyňa pre výtvarný odbor. Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave učiteľstvo odborných predmetov špecializácia výtvarná výchova. Venuje sa rytectvu kovov, umeleckému fotografovaniu a výtvarnej práci s deťmi.

Mgr. Zuzana Polomová

Mgr. Zuzana Polomová v roku 1991 ukončila pedagogické vzdelanie v odbore slovenský jazyk a literatúra - výtvarná výchova na PF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Učila na viacerých základných školách a od roku 2016 sa venuje talentovaným deťom v našej umeleckej škole.

Mgr. Viera Ráčková

Vyštudovala fotografiu na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má za sebou niekoľko skupinových výstav na Slovensku a v Českej republike a aj jednu samostatnú výstavu. Umeniu sa venuje aktívne, predovšetkým maľbe.

Mgr. Martina Sejčová

V roku 2016 promovala s vyznamenaním na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore učiteľstvo výtvarného umenia a občianskej výchovy. Popri štúdiu a pedagogickej práci sa aktívne venuje výtvarnej činnosti, predovšetkým kresbe, maľbe, digitálnej maľbe a fotografii. Zapojila sa taktiež do mnohých kolektívnych výstav a performance.

PaedDr. Veronika Weberová, PhD.

Najskôr študovala odbor návrhárky šperkov na škole scénického výtvarníctva v Bratislava, už vtedy získala niekoľko ocenení za šperk. Na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského študovala odbor výtvarnej výchovy v kombinácii, ktoré ukončila doktorátom (PhD.). Vystavuje od roku 2005 na Slovensku aj v zahraničí. Je členom viacerých umeleckých združení a jedinou Slovenkou oficiálne sa venujúcej maliarskej technike ebru. V oblasti výtvarnej didaktiky aktívne publikuje a vedie výskum v oblasti maliarskych techník a výtvarno-tvorivej komunikácie.

Mgr. Norbert Milán

V roku 2017 ukončil vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo výtvarného umenia. Učiteľskému povolaniu sa venoval už popri štúdiu. Vo voľnom čase sa venuje fotografii a kresbe, ktoré pretavil aj do skupinových a samostatných výstav.

Mgr. Kristína Fukasová

Vyštudovala  Animovanú tvorbu na Strednej umeleckej škole scénického výtvarníctva v Bratislave a v roku 2017  ukončila vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor Výtvarná edukácia, s dodatkovým štúdiom z arteterapie, ktorú  realizovala aj v diplomovej práci. Vo voľnom čase sa aktívne venuje kreslenej ilustrácii a karikatúre.

Mgr. Miroslava Fekete, PhD.

Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor – Estetika. Titul PhD. získala v odbore Pedagogika.  Má dlhoročné skúsenosti ako animátor  voľnočasových aktivitách pre mládež (Rock solid kluby, Quo Vadis kluby). Zástupkyňa  pre výtvarný odbor, v súčasnosti na materskej dovolenke.