Elokované pracoviská výtvarného odboru

Základné školy

Pre všetky deti od 5 – 14 rokov na týchto elokovaných pracoviskách:

  • ZŠ Mudroňova
  • ZŠ Vazovova
  • ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová
  • SD Trávniky (aj deti zo ZŠ Nevädzova)
  • ZŠ Ostredková
  • ZŠ Za Kasárňou
  • ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova
  • ZŠ Prokofievova

Materské školy

  • MŠ Exnárova