Tanečné vystúpenie na Hlavnom nám.

V nedeľu, 4.6.2017 si naši žiaci skúsili takú „mini“ generálku pred záverečným vystúpením.
Šikovné žiačky z elokovaných pracovísk na ZŠ Tilgnerova, ZŠ Ostredková a SD Trávniky roztancovali celé Hlavné námestie.