Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5

Pedagógovia tanečného odboru

Katarína Káčerová, DiS. art.

Vyštudovala tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave, odbor moderný tanec. Tancovala v profesionálnej tanečnej skupine, ktorá pôsobí na Slovensku už 32 rokov. Ako tanečnica získala niekoľko ocenení v kolektívnych, muzikálových a show choreografiách doma aj v zahraničí. Vyučuje na pobočke v SD Trávniky a ZŠ Pavla Marcelyho-Drieňová.

Mgr. art. Petra Kuliková

Tancu sa venuje od svojích 7 rokov. Ako tanečnica pôsobila vo folklórnom súbore Zemplín v Michalovciach. Vyštudovala Súkromné konzervatórium v Košiciach. Je absolventkou VŠMU. Viedla detský folklórny súbor Ribinky a tanečnú prípravu v materských školách. Tancuje v umeleckom súbore Lúčnica.

Marika Topoľská, dipl.um.

Zástupkyňa pre tanečný odbor. Absolvovala Konzervatórium v ČR. Po príchode do Bratislavy tancovala v SĽUK-u. Venuje sa predovšetkým všestrannej pohybovej príprave detí v materských centrách. Je koordinátorkou pre MŠ. Vyučuje prípravné štúdium.

Bc. Monika Nemcová

Tak, ako sa začínala v škole učiť písať, čítať a počítať, tak sa začala učiť aj tancovať. Navštevovala  základnú umeleckú školu, kde získala prvý stupeň všeobecného vzdelania tanečného odboru. Venovala sa aj disko a hip-hop tancom v tanečnej skupine v Senici, s ktorou sa pravidelne zúčastňovala na domácich aj zahraničných tanečných súťažiach.  Jej  jediným cieľom bolo študovať tanec na tanečnom konzervatóriu, čo sa aj podarilo. Tanečné vzdelanie si rozšírila o štúdium na VŠMU – odbor pedagogika tanca. Momentálne sa snaží nadobudnuté vedomosti a zručnosti zrealizovať pôsobením v našej SZUŠ. Vyučuje na  ZŠ Ostredkova.

Mgr.art. Nikola Šimonová

Ako pedagogička tanečného odboru pôsobí už niekoľko rokov. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave – tanečné umenie a už 7. rok tancuje v umeleckom súbore LÚČNICA. Vyučuje na pobočkách ZŠ Majerníková.

Simona Kalinayová, DiS. art.

Od svojich 5 rokov sa venovala modernej gymnastike na profesionálnej úrovni. Pokračovala v tanečnom vzdelávaní na konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave, kde popri hodinách klasického a ľudového tanca absolvovala odbor moderný tanec.. Počas štúdia na škole mala účinkovala v balete Luskáčik a spolupracovla s tanečným divadlom Bralen a Elledanse.

Vyučuje na elokovaných pracoviskách našej školy v ZŠ Drieňová a ZŠ Pankúchova.

Mgr. art. Alžbeta Michalovičová

Po absolvovaní štúdia hudobno - dramatického odboru na Konzervatóriu v Bratislave vyštudovala odbor tanec pre deti a mládež na Vysokej škole múzických umení. Už tretí rok je členkou speváckej skupiny SĽUK-u a tanečníčkou folklórneho súboru Skaličan od roku 2007. Vyučuje na elokovanom pracovisku ZŠ Ostredkova.

Natália Kováčová

Po ukončení Konzervatória v Topoľčanoch pokračovala v štúdiu na súkromnej škole v Zlíne (ČR). Ako interpret pôsobila predovšetkým na javiskách českej divadelnej scény. Pedagogickej činnosti sa venuje už 10 rokov. V roku 2009 sa začala so svojimi deťmi zúčastňovať tanečných súťaží na domácej pôde, ale i v zahraničí. Za usilovnú prácu sa jej a jej žiakom ZUŠ podarilo vybojovať 174 umiestnení na najvyšších priečkach. Za najväčší úspech považuje: 14 -násobný majster na európskej kvalifikácií ESDU Dance Masters, 5 -násobný majster sveta ESDU World Dance Masters a čestné uznanie za výborné výsledky práce s mládežou primátorom mesta Bratislavy a Topoľčany. Vyučuje na ZŠ Vazovova.

Mgr. Martina Čukovičová

Tancu sa venuje od svojich 12.rokov a tancovala v mnohých tanečných skupinách. Po ukončení vysokej školy a začala venovať pedagogickej činnosti. Špecializuje sa na vyučovanie moderného tanca a tanečného štýlu street dance. Vyučuje na pobočke ZŠ Tilgnerova, v súčasnosti je na materskej dovolenke.

Mgr.art. Anna Hurajtová-Štefanová

Po ukončení Konzervatória v Košiciach pokračovala v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Spolupracuje s Labanovým ateliérom. Ako interpret pôsobí  v divadlách Elledance, Nová scéna a SND. Momentálne je na materskej dovolenke.