Dokumenty k štúdiu

Vážení rodičia,

vopred Vám ďakujeme za záujem o prihlásenie Vášho dieťaťa na umelecké vzdelávanie, ktoré organizuje naša škola.

V prípade seriózneho záujmu o štúdium Vášho dieťa v niektorom z odborov na našej škole Vám ponúkame možnosť vyplniť uvedenú elektronickú prihlášku, ktorá bude aktívna k termínu konania prijímacích skúšok (t. j. máj resp. začiatok septembra – dodatočné prijímacie skúšky).

V prípade, že Vaše dieťa v priebehu školského roka nemôže z akéhokoľvek dôvodu ďalej pokračovať v štúdiu na našej škole, zdvorilo Vás žiadame, oznámte nám túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom niektorého z nižšie uvedených tlačív:

Sken vyplneného tlačiva pošlite na na jednu z e-mailových adries:

alebo vytlačené a vyplnené tlačivo doručte vedeniu školy prostredníctvom pedagóga Vášho dieťaťa. Predídeme tak nesprávnym rozhodnutiam, či nedorozumeniam v súvislosti s neospravedlnenou absenciou Vášho dieťaťa.

Prijímacie skúšky do odborov SZUŠ