Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5

Ilustrácie našich žiakov z výtvarného odboru v knižke Denisy Brliťovej – Mamičkine básničky

Naši žiaci ilustrovali knižku pani Brliťovej „Mamičkine básničky“
Knižka bude k nahliadnutiu začiatkom školského roku.
Blahoželáme vybraným ilustráciám a žiakom čo sa zapojili z elokovaných pracovísk ZŠ Za Kasárňou, ZŠ Ostredkova, ZS Drieňova, ZŠ Vazovova, ZŠ Mudroňova.
Tu je malá ukážka.

Vyhrali sme 1. miesto Fleischmann Arthur Tour 2017

Každá hlava prišla z iného elokovaného pracoviska našej umeleckej školy výtvarného odboru a spoločne zapôsobili na porotu.
Žiaci z elokovaných pracovísk ZŠ Prokofievova, ZŠ Mudroňova, ZŠ Drieňova, ZŠ Vazovova, ZŠ Ostredkova, ZŠ Za Kasárňou sa zapojili do súťaže „Fleischman Arthur Tour 2017“, ktorú organizuje Múzeum mesta Bratislavy. Išlo o originálny závesný objekt v dĺžke do 3 metrov z plastových fliaš.
Gratulujeme.

KRÁSNE LETO!

Koncoročná výstava výtvarného odboru SZUŠ

Pozrite si výtvarné práce z koncoročnej výstavy výtvarného odboru našej umeleckej školy, ktorá bola v DK Ružinov od 9.6. – 18.6. 2017.
Našim šikovným žiakom prajeme veľa tvorivých chvíľ v ďalšom školskom roku.

Exkurzia výtvarníkov na Fakulte architektúry STU

Dňa 14.6.2017 sa najstarší žiaci z pobočky na ZŠ Vazovova zúčastnili exkurzie na Fakulte architektúry STU na Námestí slobody, kde ich privítala pani dekanka a prodekani fakulty. Mali možnosť oboznámiť sa so štúdiom na vysokej škole, pozrieť si krásne a inšpiratívne práce študentov. Fakultou architektúry ich sprevádzalo niekoľko výborných pedagógov, ktorí boli ochotní odpovedať na otázky študentov. Celá akcia mala výborný ohlas a poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí sa im úprimne a so zanietením venovali.

Poďakovanie patrí aj pani pedagogičke Mgr. Zuzane Polomovej za jej aktivitu, ochotu a výborné vvýtvarné vedenie detí.